OS [Win] [Mac] [IOS] [Android] [...]
Size [...]
Laguage [English] [...]
Age Rating [18+]
Purchase [Free] [In-App]
Status [Online]

Download: https://tm-offers.gamingadult.com/?o...5-f80a0802a86e

Trong thế giới đồng tính này, tất cả đàn ông đều điên cuồng trong tình dục. Bạn sẽ phải tạo ra một lực lượng trai "hậu cung" vững chắc để đánh bại kẻ thù của bạn trong các thử thách tình dục khác nhau. Trò chơi cũng sẽ rất vui nhộn pha trộn với các yếu tố trực quan và các trận chiến RPG. Tiếp tục mời thành viên mới cho hậu cung của bạn và tăng cấp càng nhiều càng tốt. Thực hiện theo các hướng dẫn để chi tiêu tài nguyên của bạn một cách khôn ngoan.