PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Hội tạm tự thỏa mãn nếu không có người thỏa mãn với mìnhmenmen he
08-03-2020, 06:10 AM
HiNếu ta không có người tình hay người thỏa mãn với ta. Ta tự thỏa mãn. Bạn có vậy không?

wuhui.93
08-03-2020, 06:20 AM
Tự sục thì em làm đều đều 1 tuần từ 3-4 lần đó anh! Ahihi ^^!

thanhnho2212
05-11-2020, 03:27 PM
Làm đều đều tuần 2 3 lần.

noimotloi
05-11-2020, 07:02 PM
HiNếu ta không có người tình hay người thỏa mãn với ta. Ta tự thỏa mãn. Bạn có vậy không?
Khoảng trên 90% đàn ông là như thế. Và chúng ta phải biết tự hào khi đã biết cách tự thỏa mãn về vấn đề tình dục cho bản thân.

menmen.hi
19-02-2021, 07:34 PM
Ai cũng vậy