PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Bán Quần Lót Sexy Nammylove821989
27-03-2018, 06:52 PM
Hiện tại mình có nhận Order quần lót Nam. Size M,L, XL, XXL ( TÙY MẪU).Ai cần xin liên hệ
Hàng order có hàng trong vòng 3 tuần.Đặt cọc 80% đơn hàng.
Thông tin người bán:
PHẠM ĐÌNH BẢO DUY
SỐ ĐT: 01882002224
SỐ TÀI KHOẢN: 0061000203213
NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

https://s6.postimg.org/dhpo1osy9/IMG_3596.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/kxoxnibip/IMG_3598.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/bd5b0megx/IMG_3599.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/hque3vbn5/IMG_3600.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/8j25n5wv5/IMG_3602.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/ou29jijnl/IMG_3603.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/z44oir1td/IMG_3604.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/6r96sa8dd/IMG_3605.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/9lcc5r5ep/IMG_3606.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/lzz462p75/IMG_3607.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/e78ge46dd/IMG_3608.jpg (https://postimg.org/image/anmiob3nh/)


https://s6.postimg.org/49xfl1r1t/IMG_3609.jpg (https://postimg.org/image/cffhj7fal/)


https://s6.postimg.org/6ehsm5841/IMG_3610.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/jincyufld/IMG_3611.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/jincyu7vl/IMG_3612.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/jincyunb5/IMG_3613.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/cs6vpf7v5/IMG_3614.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/it4kmi275/IMG_3615.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/wzkbhqsht/IMG_3616.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/mphwiiac1/IMG_3617.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/61qeg0v01/IMG_3618.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/5c7m3nmqp/IMG_3619.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/4zg7xhzc1/IMG_3620.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/sqflflrtd/IMG_3621.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/7tjday981/IMG_3622.jpg (https://postimg.org/image/o4jh79lpp/)


https://s6.postimg.org/xp33u5irl/IMG_3623.jpg (https://postimg.org/image/z44oivjul/)


https://s6.postimg.org/nrs313qld/IMG_3624.jpg (https://postimg.org/image/8j25nbwwt/)


https://s6.postimg.org/f9imwrccx/IMG_3625.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/tspry6kxd/IMG_3626.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/tspry70cx/IMG_3627.jpg (https://postimg.org/image/4zg7xjhcd/)


https://s6.postimg.org/tfyds0add/IMG_3628.jpg (https://postimg.org/image/3ken8t8jh/)


https://s6.postimg.org/4motrd6sh/IMG_3629.jpg (https://postimg.org/image/ui8kak8m5/)


https://s6.postimg.org/jver55fwh/IMG_3630.jpg (https://postimg.org/image/d4y9vpsql/)


https://s6.postimg.org/ewr8qm4dt/IMG_3631.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/7tjdb0edt/IMG_3632.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/yrdacr6qp/IMG_3633.jpg (https://postimages.org/)


https://s6.postimg.org/lzz4694oh/IMG_3634.jpg (https://postimg.org/image/hque431f1/)


https://s6.postimg.org/vkiqt51q9/IMG_3635.jpg (https://postimg.org/image/mphwimcxp/)


https://s6.postimg.org/q93u8fndd/IMG_3636.jpg (https://postimg.org/image/s0wt3c6q5/)


https://s6.postimg.org/cffhje2ht/IMG_3638.jpg (https://postimg.org/image/5c7m3rx25/)


https://s6.postimg.org/gbstfdv75/IMG_3639.jpg (https://postimg.org/image/cffhjea7h/)


https://s6.postimg.org/z44oiyzb5/IMG_3640.jpg (https://postimg.org/image/p6tnpwrp9/)


https://s6.postimg.org/ewr8qoh9d/IMG_3641.jpg (https://postimg.org/image/5c7m3srx9/)


https://s6.postimg.org/fma131a35/IMG_3642.jpg (https://postimg.org/image/3ken8w0ul/)


https://s6.postimg.org/hque44r5d/IMG_3643.jpg (https://postimg.org/image/bpwp724j1/)


https://s6.postimg.org/jver580ht/IMG_3644.jpg (https://postimg.org/image/5oz09zpml/)


https://s6.postimg.org/740kyqdv5/IMG_3645.jpg (https://postimg.org/image/vkiqt7elp/)


https://s6.postimg.org/wzkbhx7z5/IMG_3647.jpg (https://postimg.org/image/d4y9vssrh/)


https://s6.postimg.org/lzz46b9u9/IMG_3648.jpg (https://postimg.org/image/8vtjtmhsd/)


https://s6.postimg.org/3x61f414x/IMG_3649.jpg (https://postimg.org/image/cs6vpmpx9/)


https://s6.postimg.org/ohavdlolt/IMG_3650.jpg (https://postimg.org/image/vxa4zecb1/)


https://s6.postimg.org/6r96skiqp/IMG_3651.jpg (https://postimg.org/image/o4jh7fe1p/)


https://s6.postimg.org/qymmkvnxt/IMG_3652.jpg (https://postimg.org/image/u5h64i8dp/)


https://s6.postimg.org/q93u8iv41/IMG_3653.jpg (https://postimg.org/image/qymmkvvnh/)

mylove821989
28-03-2018, 08:52 PM
.................................................. ....................