Không nói tới scandal nha, tui chỉ muốn nói 2 anh men và body ngon quá!