Cần tìm việc giúp việc nhà + nô lệ tình dục. Phục vụ lâu dài. Cám ơn mn đã đọc tin