Add ơi cứu e với làm ơn giúp em xoá hết bài đăng với sao mỗi lần e vào google sệt sdt 0703199292 là nó hiện ra e muốn xoá vĩnh viễn cho mất hết mà làm ko đc.