Hello.
Nam ,24 tuổi, ở Hà Nội.
Trắng trẻo, ưa nhìn, sạch sẽ.
Kết bạn bạn qua zalo.
0396870944.