Ai có kinh nghiệm thì tư vấn giúp em với. Tại muồn thử đi massage vui vẻ😁. Thắc mắc là nên Tip bao nhiêu là hợp lý.???