Hi mọi người chỉ em cách đăng hình lên bằng điện thoại được Ko ạ,em mò hoài Ko ra.E cảm ơn!