Đề nghị mod xoá tất cả các bài đăng của tôi, tôi k tự đăng các bài này, k hiểu lý do là j, tks mod nhiều.