Bạn nào chỉ cách hay mẹo nào vào đc mấy trang xvideos , xnxx ko?
Lúc trước có mẹo đổi .com thành .es là vao dc. Giò thì thua ko vào đc.
Thử đồi DNS cũng ko vào đc?