Mình top boss 24t quận4, khu trung sơn. Tìm nhóm nhậu đánh bài lột đồ, hoặc 1 2 em slave cực dâm có kinh nghiệp cùng vài ba bạn top boss chịu chơi làm group
Ai có hứng thú để lại inf và số zalo mình sẽ add, kính đáo tôn trọng nhau