Có bạn nào có tài khoản trên Flirt4free, chaturbate...và các web tương tự thì hướng dẫn giúp mình với. Hay trang web nào có thể xem lại các video trên các trang đó cũng được. Mình thích xem thể loại thực tế như vậy mà không biết cách nào. Thank.