Lotte mart Gò Vấp có phe ta hay tụ tập không vậy mọi người...xin được cho ý kiến