Mình nữ nhưng có ý định giống mấy bạn nè, các bạn có thể liên lạc với mình nha